Sigorta Borsam

Finansal Sigortalar

finansal-sigortalar

Finansal Sigortalar

Adam Kaçırma, Fidye ve Şantaj Sigortası

Adam kaçırma , fidye ve şantaj sigortası; sadece maddi çözüm değil aynı zamanda danışmanlık hizmetleri ile söz konusu süreçte aktif rol alarak kaçırılan kişi veya kişilerin sağlıklı bir şekilde geri dönmelerini sağlamaktadır.

Veri Koruma Sigortası

Şirketlerin, kendi müşterileri ve iş ortaklarının verilerini güvence altına alarak siber risklere karşı kurumlarını koruma altına alabilirler. Veri hırsızlığı yaşanırsa kurumun itibarını korumak için kriz yönetimini de içeren sigorta ile hukuki danışmanlık hizmeti de teminatlar dahilindedir.
Veri sızıntısı, kaybı ya da ihlaline ister sigortalı ister sigortalının dış kaynak şirketi neden olmuş olsun, sigortalının ağının ciddi bir kesintiye uğraması sonucunda ortaya çıkan net kar kaybını, veri koruma soruşturması ile bağlantılı hukuki danışmanlık ve temsile ilişkin profesyonel hizmet ücretlerini aynı zamanda şantaj söz konusuysa üçüncü sahışlara yapılan fidye ödemelerini karşılamaktadır.

Emniyeti Suistimal Sigortası

Sigortalının emrinde ve hizmetinde bordrolu olarak çalıştırdığı kişi/kişilerin kendilerine tevdi olunan nakit, kıymetli evrak ve bunlarla ilgili bilumum işler üzerindeki yetki ve tasarrufların kasıt veya kötü niyetli hareketle suistimal etmelerini poliçede yazılı limitlere kadar tazmin etmektedir.

Mesleki Sorumluluk Sigortaları

Tazminat ödeme gücü, sigortalılarına yüksek teminat limitleri sunabilme olanağı sağlamaktadır. Sigortalılarımız lokal poliçeler temin edebildikleri gibi, ihtiyaçları doğrultusunda tüm dünyada geçerli teminat kapsamına da sahip olabilmektedirler.

Taşınan Para Sigortası

Sigortalının bordrolu olarak çalıştırdığı, vazifeli personeli tarafından Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde işyeri ile bankalar ve diğer müesseseler arasında muhafaza ve sevk edilecek, sigorta ettirene ait çek, senet, esham ve tahvilat ve benzeri kıymetli evrak şartlar gereğince teminat altına alınmaktadır.

Yönetici Sorumluluk Sigortası

Yönetici sorumluluk sigortası, şirketin ve iştiraklerinin yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerinin ve müdürlerinin yönetici ve müdürü vasfı ile görevlerini yerine getirirlerken yaptıkları hatalar nedeniyle oluşan hasarları poliçe kapsamı dahilinde karşılamaktadır.