SİGORTA BORSAM

Ticari Alacaklı
 Sigortası

ticari-alacakli-1

Alacak sigortası, işinizi ticari borçların ödenmemesi riskine karşı korur. Faturalarınızın ödenmesini temin eder, ticari faaliyetlerin getirdiği kurumsal ve siyasi riskleri güvenilir bir şekilde yönetmenizi sağlar.

Ticari bir alacağın ödenmemesine bağlı olarak ortaya çıkabilecek kayıpları tazmin eden alacak sigortasının nihai amacı, faaliyetlerinizi büyük ölçekli kayıplardan korumak ve kârlı bir şekilde büyümesine yardımcı olmaktır. Temel olan, şirketler, sektör ve ekonomik trendler hakkında güncel veriye sahip olarak bilgiye dayalı kredi kararları almak, kayıpların önüne geçmek ve onları asgariye indirmektir.

Ödenmeyen faturalar bir şirketin varlıklarının yüzde 35’i kadarını oluşturabilmekte, tahsil edilememeleri durumunda ise büyük zararlara neden olmaktadır. Müşterilerinizin ödeme gücüne dair yetersiz bilgi, ödenmeyen faturaların temel nedenidir.

Bilgi birikimimiz, doğru müşteriyi, doğru pazarları ve kredi limitlerini tayin etmenize yardımcı olmakta; ticari alacakların ödenmemesi riskini ortadan kaldırarak asgariye indirmektedir. Sonuç itibarı ile, mevcut müşterilerinize daha çok kredi limiti tanımlayabilecek ve normal koşullarda daha riskli algılayacağınız yeni ve daha büyük müşterilere erişmeyi hedefleyen çalışmalarınızda çok daha güvenli bir şekilde hareket edebileceksiniz.

Müşterileriniz ödeme yapmazsa, sigortalanmış faturaların bedelini size ödeyerek  borç tahsilatı ile biz ilgileneceğiz.

Açık hesap çalışan herhangi bir şirket alacak sigortasından faydalanabilmektedir. Müşterilerimiz arasında her sektörden ve ölçekten şirket bulunmaktadır. Aralarında hizmet ve mal ticaretinin de yer aldığı çok sayıda farklı sektörden firma, işlerinin başarısında alacak sigortasından yararlanmaktadır.