Sigorta Borsam

Sorumluluk Sigortası

Sorumluluk Sigortaları; sigorta ettirenin sorumluluğunda olan eylem ve fiillerden veya kazalardan dolayı üçüncü şahısların yada çalışanlarımızın mallarına ve canlarına gelebilecek zararları tazmin eder.

Yönetici Sorumluluk Sigortası

Yönetici sorumluluk sigortası, şirketin ve iştiraklerinin yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerinin ve müdürlerinin yönetici ve müdürü vasfı ile görevlerini yerine getirirlerken yaptıkları hatalar nedeniyle oluşan hasarları poliçe kapsamı dahilinde karşılamaktadır.

Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortaları

Üçüncü kişilere karşı sorumluluk sigortaları, sigorta süresi içerisinde meydana gelen bir olay sonucunda, üçüncü kişilerin ölmesi, yaralanması ya da sağlığının bozulması, üçüncü kişilere ait mallarda parasal zarar meydana gelmesi nedeniyle, üçüncü kişiler tarafından ileri sürülecek zarar ve kayıp taleplerine karşı sigortalıyı korur.

İşveren Sorumluluk Sigortaları

Bu sigorta ile, iş yerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene düşecek yasal sorumluluk nedeniyle, işverenle bir hizmet sözleşmesi olan ve Sosyal Güvenlik Kanunu’na bağlı işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden istenebilecek, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun sağladığı yardımların üzerindeki ve dışındaki tazminat talepleri teminat altına alınmaktadır.

Zorunlu Sorumluluk Sigortaları

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu gereği yaptırılması zorunlu sigortalar aşağıda belirtilmektedir. -Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
-Zorunlu Karayolları Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası
-Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası
-Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası
-Kıyı Tesisleri Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
-Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası
-Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
-Zorunlu Deprem Sigortası
-Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası
-Deniz Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
-Zorunlu Paket Tur Sigortası

Ürün Sorumluluk Sigortası

Sigortalının ürettiği malların kullanılması esnasında üçüncü şahısların uğrayacağı zararlar neticesinde yasal olarak ödemekle sorumlu olduğu bedeni ve maddi zararları tazmin eder.

Ürün Geri Çağırma Sigortası

Nihai, ara ürün üreticileri, tüketim, ticari ve endüstriyel ürünlerin ithalatçıları ürünün bedeni veya maddi zarara yol açması veya yol açma tehlikesinin bulunması halinde bu ürünlerin geri toplanması için yapılacak masrafları karşılayarak teminat sağlar.

Mesleki Sorumluluk Sigortası

Sigortalının, ifa ettiği mesleğinin, hatalı ve/veya kusurlu olması sebebiyle meydana gelebilecek zarar ve ziyandan doğan tazminat talepleri teminat altına alınır. Mimar ve mühendisler, serbest muhasebeciler / mali müşavirler, avukatlar ve hekimler, vb. meslek grupları bu sigorta ürünü ile koruma sağlayabilirler.

Çevre Kirliliği Mali Sorumluluk Sigortası

Bir işletmenin tesisini veya tesislerini çevre kirliliği mali sorumluluk sigortası ile yeni oluşan çevre kirliliği risklerine karşı teminat altına alınmasını sağlamasının yanında önceden mevcut olan koşullardan kaynaklanmış kirlenmelerden ötürü oluşabilecek çevre risklerine karşı da istenildiği takdirde teminat sağlayabilmektedir. Bu tür bir teminat şirket satın alma veya şirket birleşmeleri gibi durumlarda sigortalı için oldukça önemli bir değere sahiptir.