SİGORTA BORSAM

Nakliyat Sigortaları

nakliyat-slide-1

Kara, deniz, hava ve demir yoluyla bir yerden diğer bir yere taşınmakta olan her türlü yükün, taşınmaları sırasında karşılaşabilecekleri

tehlikelerden kaynaklanan hasarlara karşı teminat sağlayan sigorta poliçesidir.

Nakliyat Sigortaları

Emtia(Yük) Sigortası

Emtia Sigortası; Ticari nitelikte bir emtianın, onu taşımaya uygun denizyolu, karayolu ve havayolu vasıtalarıyla nakledilmesi esnasında maruz kalabilecekleri hasar ve kayıplara karşı genel ve özel şartlar çerçevesinde yapılan sigortasıdır.

Kıymet Sigortaları

Deniz, kara veya havayolu ile kişiler beraberinde taşınan nakit para, külçe altın, gümüş ve bunlardan basılmış para veya sikke, mücevher, tahvil, bono, senet, çek gibi değerli kağıtlar ile döviz ve efektiflerin nakillerinde kıymetin teminat alınmasını sağlar.

Yat Sigortaları

Tekne/yat ve bunların makinelerinin, poliçede yazılı olan coğrafi alana uygun olarak, seyrüsefer halinde veya yatma mahallinde veya çekek yerine çekilirken veya indirilirken veya karada çekiliyken karşılaşabileceği risklere teminat verir.